KARDİYOVASKÜLER STRES TEST (EFOR TESTİ)

Kalp ve Damar Hastalıklarının tanısının konulmasında, tedavi edilen hastanın takibinde ve bazı kapak hastalıklarının efor kapasitesinin saptanmasında kullanılan bir yöntemdir.